กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

จ, 15/08/2022 - 16:22 — admin2

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดยวิสาหกิจชุมชนฯ มีความสนใจพัฒนาเครื่องฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน เป็นการขยายผลจากต้นแบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วิสาหกิจชุมชนฯ แห่งนี้ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ยาสระผมสารสกัดมะไฟจีน โฟมมูสล้างหน้าสารสกัดจากมะไฟจีน โลชั่นทากายสกัดจากมะไฟจีน เจลว่านหางจระเข้ ภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ขวัญธารา” จากการที่ทางกลุ่มได้ทดลองใช้เครื่องฯ พบว่าสามารถลดเวลาการผลิต ประหยัดต้นทุนด้านไฟฟ้า ขณะเครื่องทำงานมีเสียงเบา ขนาดเหมาะสม สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามต้องการ ตั้งเวลาการทำงานได้ และสามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดได้อีกด้วย

วันที่กิจกรรม: 
Sat, 06/08/2022 - 17:00
สถานที่: 
วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ภาพประกอบ: 
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน