เครื่องจำลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 20:57 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : นาย ธวัชชัย อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (1) : นาง พรพรรณ อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (2) : ผศ.ดร. ศิรินทร ทองแสง
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท บางกอกบลู โอเชี่ยน จำกัด 
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็นซี เทค จำกัด 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: