เครื่องปิ้งย่างปลาแบบสายพานตะแกรงปรับความเร็วร่วมกับหัวแก๊สอินฟาเรดหล่อเย็นด้วยระบบน้ำไหลเวียน เพื่อใช้ในการผลิตแกงไตปลาคั่ว (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 20:38 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : นายวิรุณ โมนะตระกูล
คณะทำงานโครงการ (1) : นายปิยะพงษ์ สิงห์บัว
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กินดีพารวย จำกัด   

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: