หุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 20:17 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : นายเอกรัฐ ชัยวีรสกุล กรรมการผู้จัดการ
คณะทำงานโครงการ (1) : ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ ที่ปรึกษาโครงการ
คณะทำงานโครงการ (2) : นายมนต์ชัย เทียนทอง ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท ไทเกอร์ รัน จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: