ระบบรีดผ้าอัตโนมัติ (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 19:29 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : ดร. สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
คณะทำงานโครงการ (1) : รศ. ดร. สุชาติ แย้มเม่น
คณะทำงานโครงการ (2) : นาย อธิศ ปทุมวรรณ
คณะทำงานโครงการ (3) : นาย ศุภฤกษ์ กานต์ธิรากูล
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: