โครงการพัฒนาสร้างระบบบดและคัดแยกกระจกหน้ารถยนต์ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 15:51 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นางศมน ชคัตธาดากุล
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ1  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ2  : นายปริญญา เร่งพินิจ 
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และบริษัท อัลทิเมท ดีไซร์ ออโต้กลาส จำกัด
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
ผู้ประสานงาน  : นางสาวเยาวธิดา เสียงล้ำ

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: