โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเลเซอร์สเปกเคิลคอนทราสต์แบบภาพเพื่อใช้ในการจำแนกไข่ไก่ไม่มีเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมการฟักไข่ไก่ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 15:08 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธีศิษฏ์ เสรีขจรจารุ ผู้จัดการทั่วไป สำนักวิศวกรรมโครงการฟาร์มสัตว์บกด้านวิศวกรรมกลาง CPF
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร : บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน
ผู้ประสานงาน  : ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: