โครงการพัฒนาสร้างรถตัดหญ้าแบบปรับใบมีดสำหรับสวนผลไม้ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 12:40 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ  : รศ.ดร.ชินธันย์  อารีประเสริฐ
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : บริษัท ดอลฟิน อินดัสทรีส์ จำกัด
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : บริษัท ผินเพิ่มพูล จำกัด , บริษัทสวนป้าภา จำกัด , สวนผลไม้และพืชอื่นๆ และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
ผู้ประสานงาน  : นายกรีฑา สมเกียรติกุล

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: