โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 12:07 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสมพงษ์ กีรติภราดร 
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายอำพล สารีเกษม  
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายรัชพล แขมภูเขียว 
ผู้ประสานงาน  : นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: