โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 11:51 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายประวิณ หลิ่มศิริ     
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายปรเมธ ประเสริฐยื่ง    
ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: