โครงการพัฒนาสร้างระบบระเหยที่อุณหภูมิต่ำด้วยระบบปั๊มความร้อนสุญญากาศ พร้อมระบบดึงกลับของเหลวสำหรับระเหย (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 11:36 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายประวิณ หลิ่มศิริ  
ที่ปรึกษาด้านวิชากา  : คุณปรเมธ ประเสริฐยื่ง 
ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ    

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: