โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผสมความหนืดสูงขนาด 200 ลิตร ระบบสุญญากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ IIOT (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 11:24 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล    
ผู้ประสานงาน  : คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: