โครงการพัฒนาสร้างเครื่องพาสเจอไรซ์แบบแพลท (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 11:10 — admin2
รายละเอียด: 
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสามารถ เตรียมชัยศรี 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ รวยพลอย 
งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: