โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยชนิดแก้ว (VCE65)

จ, 11/04/2022 - 15:52 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสาธร  เตรียมชัยศรี     
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ  รวยพลอย  

           

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: