โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบมีใบกวน (VCE65)

จ, 11/04/2022 - 15:14 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้ร่วมโครงการ
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม                
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสาธิต  เตรียมชัยศรี                            
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ  รวยพลอย             

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: