เครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

พฤ, 07/04/2022 - 09:33 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  ดร.สิงห์รัญ ชารี
คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายสาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายศิริเจษฎ์ กองแก้ว

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: