เครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 14:18 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  นายวิทยา  โพธิ์ถาวร
คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายชยางกูร  ไชยวงศ์
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายจิระพงศ์  อ่อนหนู
คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายธนาวุฒิ  เดี่ยววานิช
คณะทำงานโครงการ (4)      :  นายปิยะพงศ์  สำลีแก้ว

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: