ออกแบบและสร้างเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตขนมวุ้นลูกตาลกรอบของวิสาหกิจชุมชนบ้านพังเถียะ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 14:14 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  นางสาวนศพร ธรรมโชติ
คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายจรัญ ธรรมใจ
คณะทำงานโครงการ (2)      :  ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: