เครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลประสิทธิภาพสูง (RID65)

อ, 05/04/2022 - 14:08 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  ประพันธ์พงษ์ สมศิลา
คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผศ.ดร.วิโรช ทัศนะ
คณะทำงานโครงการ (2)      :  ดร.ทศพร แจ่มใส
คณะทำงานโครงการ (3)      :  ผศ.ประทีป ตุ้มทอง

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: