เครื่องย้อมสีผ้าหม้อฮ่อมอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 13:40 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  นายสมนึก วันละ
คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายพรต  ใจฉลาด
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายอติรุจน์ เวียงนิล
คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายภานุวิชญ์ ปวงวัฒนา
คณะทำงานโครงการ (4)      :  นางสาวภัทราพร  ข้ามเขา

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: