เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้ของผลิตภัณฑ์จากทองม้วนกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 13:34 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล
คณะทำงานโครงการ (1)     :  อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: