เครื่องล้าง - หั่นมะระขี้นกเพื่อวิสาหกิจชุมชน (RID65)

อ, 05/04/2022 - 13:24 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ                :  นายคูน บุตราช
คณะทำงานโครงการ (1)     :  นางสาวอนุศรา  เรียงสา
คณะทำงานโครงการ (2)     :  นายราชัย  ทองกระจ่าง
คณะทำงานโครงการ (3)     :  นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ
คณะทำงานโครงการ (4)     :  นายชาญ จับฟั่น

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: