เครื่องขอดเกล็ดปลากะพงด้วยระบบน้ำแรงดันสูง (RID65)

อ, 05/04/2022 - 13:18 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ                 :  รศ.ดร.ศิริชัย  ต่อสกุล
คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์  คงพันธุ์
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายกฤติธรณ์  นามสง่า
คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายสุทิวัส  แววดี

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: