เครื่องผลิตเนื้อลูกสำรองพร้อมทาน (RID65)

อ, 05/04/2022 - 12:06 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ              :  นายวรพจน์  ตรีรัตน์ฤดี  (ความเชี่ยวชาญ วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์)
คณะทำงานโครงการ (1)    :  นายบัญชา  เกศศรี  (ความเชี่ยวชาญ ระบบไฟฟ้าและควบคุม)                     
คณะทำงานโครงการ (2)    :  นายวิศิษฐ  อ่อนประสงค์  (ความเชี่ยวชาญ การสร้างเครื่องและทดสอบ)
คณะทำงานโครงการ (3)    :  นายมงคลศักดิ์  ดวงพุทธา (ความเชี่ยวชาญ การสร้างเครื่องและทดสอบ)                                    
คณะทำงานโครงการ (4)    :  นายธนภัทร  คุณชม  (ความเชี่ยวชาญ ออกแบบและเขียนแบบ)

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: