เครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั้ม (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:57 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายสุทธิเกียรติ ภูพานไร่
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นางสาวกนกภรณ์ บำรุงภักดี

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: