เครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:52 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  อาจารย์ชินภัทร ธุระการ
คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา
คณะทำงานโครงการ (2)      :  อาจารย์กัมปนาท ไชยเพชร

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: