เครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:35 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  นายชาญชัย แฮวอู
คณะทำงานโครงการ (1)      :  ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายชยางกูร ไชยวงศ์
คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: