เครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:30 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  นายเกียรติศักดิ์  เส้งพัฒน์
คณะทำงานโครงการ (1)      :  นางธัญนันท์  พรหมบัลลังก์
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายเฉลิมศักดิ์   ตันติเจริญวิวัฒน์
คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายภูดินันท์  รอดเกิด

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: