เครื่องทำความสะอาด และคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:24 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ             :  นายทวีศักดิ์  ทองแสน
คณะทำงานโครงการ        :  นายภาณุวัฒน์ ขามประไพ

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: