เครื่องบรรจุกะปิด้วยกรรมวิธีขัดน้ำระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:15 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ              :  ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
คณะทำงานโครงการ (1)   :  นายชาญชัย แฮวอู
คณะทำงานโครงการ (2)   :  นายศชยางกูร ไชยวงศ์
คณะทำงานโครงการ (3)   :  นายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: