เครื่องคั้นและบรรจุน้ำกล้วยไข่แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:04 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ :  ดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี
คณะทำงานโครงการ (1)   :  ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล
คณะทำงานโครงการ (2)   :  นาย กานต์ วิรุณพันธ์
คณะทำงานโครงการ (3)   :  นาย ธนารักษ์ สายเปลี่ยน
คณะทำงานโครงการ (4)   :  นางสาว ปรียานุช เมฆฉาย

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: