เครื่องคัดแยกและตัดเฉือนส้มแขกกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 10:42 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์
คณะทำงานโครงการ : ร.ต.ดร.ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน์

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: