อยากได้ตัวเครื่องอบกระเทียมดำ

No replies
วิสาหกิจชุมชนปล...
Offline
Joined: 09/03/2022

เนื่องจากทางวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ทำกระเทียมดำจำหน่ายแต่ยังผลิตในหม้อหุงข้าวอยู่การผลิตไม่เพียงพอต่อตลาดจึงอยากได้เครื่องดังกล่าวมาใช้ต่อยอดให้กับทางวิสาหกิจชุมชนครับ