โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์(VCE64)

ศ, 02/04/2021 - 13:56 — bunsita
รายละเอียด: 

         ปัจจุบันประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะมีคุณค่าอาหารที่มีอยู่ในกากใยต่างๆ แล้ว ยังมีคุณค่าและสารอาหารสำคัญที่อยู่ในผลผลิตนั้นๆ เช่น กัญชา ชา กาแฟ สมุนไพร ยาจีน เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกออกจากกากใยได้โดยวิธีสกัด โดยปกติแล้วจะทำโดยการใช้น้ำร้อนในหม้อสกัดซึ่งต้องใช้พลังงาน เวลา และน้ำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้สารสกัดในปริมาณน้อย ดังนั้น ในการสกัดสารสำคัญอย่างคุ้มค่านั้นจึงยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้นทุนในการสกัดที่สูงและผลผลิตที่ต่ำ ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาระบบสุญญากาศ มีคุณสมบัติในการสกัดสารสำคัญออกจากวัตถุดิบที่เป็นของแข็งโดยใช้แอลกอฮอล์ที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะสามารถสกัดสารสำคัญได้การใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการที่ลูกค้ามาทดสอบ พบว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี

          ดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจะพัฒนาชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาระบบสุญญากาศซึ่งจะสามารถลดต้นทุน ลดเวลาและเพิ่มผลผลิตในการผลิตน้ำมันกัญชาโดยการสกัด

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์(VCE64)
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: