โครงการพัฒนาสร้างเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมงขนาดรับขยะเข้า 100 กก./วัน(VCE64)

ศ, 02/04/2021 - 13:31 — bunsita
รายละเอียด: 

 เพื่อส่งเสริมหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบกำจัดขยะด้วยตนเอง หรือที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ช่วยภาครัฐกำจัดขยะ ณ แหล่งกำเนิด เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก หอพัก ตลาดสด คอนโดมิเนียม โรงงาน ภัตตาคาร/ศูนย์/ร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก ฯ ให้กำจัดขยะอินทรีย์ซึ่งบูดเน่าเหม็นได้ง่ายโดยถูกต้องตามหลักการ จึงคิดประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่องกำจัดแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดรับขยะเข้าได้วันละ 100 กก.

เพื่อให้ใช้กำจัดขยะวันต่อวัน ทันกับขยะที่เกิด โดยเครื่องฯ ไม่เกิดมลภาวะสร้างความรำคาญ ควบคุมการทำงานด้วย PLC นับจากป้อนขยะเข้าเครื่อง ๆ จะทำงานเองอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันทุกระบบ จนกระทั่งขยะกลายสภาพเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพที่แห้งร่วน ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และพืช มีธาตุอาหารพืชครบถ้วนเพียงพอ โดยการต่อยอดจะวิจัยพัฒนาด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยจากเทคโนโลยีเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดครัวเรือน รับขยะเข้า 6 กก./วัน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
เครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพ ภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดครัวเรือน รับขยะเข้าเครื่อง 6 กก./วัน
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: