โครงการพัฒนาสร้างระบบทันตกรรมอัจฉริยะเพื่อความเสมอภาคด้านสุขภาพ(VCE64)

ศ, 02/04/2021 - 10:05 — bunsita
รายละเอียด: 

ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทันตกรรม (ทันตกรรมทางไกล, Tele-dentistry) ทำให้ผู้มีปัญหาช่องปากสามารถขอคำปรึกษา (Tele-consultation) โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบทันตแพทย์ แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่เพียงการใช้ข้อความสนทนา ทำให้การให้คำปรึกษาทำได้อย่างจำกัด การพัฒนาสร้างระบบทันตกรรมอัจฉริยะ (Smart Dentistry) โดยเพิ่มการใช้อุปกรณ์เก็บภาพในช่องปาก (Intra-oral camera) เพื่อส่งภาพหรือวิดีโอ การสร้างระบบบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลและการประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์ จะเพิ่มความแม่นยำของการให้คำปรึกษาและทำให้การนัดหมายมีความจำเพาะต่อความเชี่ยวชาญมากขึ้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันอุปกรณ์เก็บภาพช่องปากยังนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการโหลดแอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้งาน การพัฒนาอุปกรณ์เก็บภาพในช่องปากพร้อมแอพพลิเคชั่น สร้างระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่เป็นของไทยเองจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชน เพื่อความเสมอภาคด้านสุขภาพ (Health Equity) โดยยังมีความปลอดภัยในการจัดการรระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
อุปกรณ์เก็บภาพในช่องปากที่ต้องการพัฒนา
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: