รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

อ, 20/10/2020 - 16:45 — admin5

รางวัลชนะเลิศ "เครื่องห่อกล่องอัตโนมัติ" โดย บริษัท เดลแมกซ์แมซินเนอรี่ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ระบบการผลิตแบบเรียลไทม์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0" โดย บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึงเหลวควบคุมด้วยระบบคอมฯ โดย บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จำกัด