รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จ, 19/10/2020 - 16:40 — admin5

รางวัลชนะเลิศ "รถสามล้อไฟฟ้า ตุ๊ก ตุ๊ก" โดย บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 "ระบบดักจับทองจากน้ำทิ้งในโรงงาน" โดย บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึงเหลวควบคุมด้วยระบบคอมฯ โดย บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จำกัด