ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:06 — admin5
รายละเอียด: 

จากความยากเย็นความไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือกิจธุระอื่นของผู้ใช้รถวิลแชร์(คนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วย)เพื่อช่วยลดปัญหาให้ทุกการเดินทางของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยสูงสุด จึงคิดท าโครงการการประดิษฐ์และพัฒนาต่อยอดเป็น ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้า (EV Van) ส าหรับการบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ที่ภายในรถประกอบด้วยระบบลิฟท์ไฮดรอลิคส์ยกวิลแชร์พร้อมผู้นั่งขึ้น-ลงรถมีราวจับ ท าให้ขึ้นและลงรถได้สะดวก มีหมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัย และเข็มขัดนิรภัย พื้นที่กว้างรองรับผู้ใช้วีลแชร์ได้ 1-2 ท่าน และมีเบาะนั่งส าหรับผู้ติดตาม 2 -4 ท่านขณะขับขี่นุ่มสบาย เงียบไร้เสียงรบกวนการนอนพักผ่อนประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบ ารุงมลภาวะเป็นศูนย์ไม่ส่งผลให้โลกร้อน ลดฝุ่นควันหรือฝุ่น PM2.5ควบคู่ไปกับการท าวิจัย ศึกษาและประเมินต้นทุนการผลิตจริง เพื่อการวางแผนการผลิตแบบ Mass Product ที่สามารถน าเสนอขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศไทยได้ในราคาที่สมเหตุผล

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: