เชิญส่งผลงานประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563

พ, 08/04/2020 - 17:45 — sysadmin
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 
ขอเชิญสถานประกอบการผู้พัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ฝีมือคนไทยส่งผลงานเข้าประกวด
 
"รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563"
 
หมดเขตรับสมัครผลงาน !!! 8 พฤษภาคม 2563 !!!
 
ชิงโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
ประกอบด้วย 4 สาขา
1. สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
(Technology and Machinery for Agricultural)
ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
(Technology and Machinery for Manufacturing) 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระบวนการผลิตสินค้าในปริมาณมาก
3.  สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Technology and Machinery for energy, environment and enhancing quality of life) 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม หรือมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.  สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป (application) ภาคการผลิตและบริการ
(Application program for production/service sector)
ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน หรือระบบ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อภาคการผลิตและบริการ
 
Download เอกสารการสมัคร ได้ที่ 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
02-712-2096
064-946-3982 (คุณอภิญญา)
ภาพประกอบ: 
เชิญส่งผลงานประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563