อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

พ, 11/09/2019 - 15:02 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายชาญชัย  แฮวอู

084-246-9909

chanchai_478@hotmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: