เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

พ, 11/09/2019 - 15:00 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

นายสุชิน ชินสีห์

083-4675848

suchinkorat@gmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: