เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

พ, 11/09/2019 - 14:58 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

สุรศักดิ์ ผาสุกรูป 087-5318445

num.sak2509@gmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: