เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

พ, 11/09/2019 - 14:57 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

นายกรวิชญ์   เผื่อนดา

083-7677452

sumanin0229@gmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: