เครื่องขัดล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย

พ, 11/09/2019 - 14:55 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

สมศักดิ์   แข็งแรง  089-2692088   somsak_kaeng19@hotmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: