เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง

พ, 11/09/2019 - 14:02 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2

สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด 089-392-6030

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: