เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ

ศ, 30/08/2019 - 11:01 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ระดับงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
320000
ภาพหน้าปก: