เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง

พ, 21/08/2019 - 15:31 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ราคาเครื่องจักร: 
680000
ภาพหน้าปก: