เครื่องผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่พร้อมขึ้นลวดลาย

พ, 21/08/2019 - 15:17 — admin5
รายละเอียด: 

 

ผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่ 1.2x2.4 เมตร 

กำลังการผลิตวัตถุดิบเส้นใยเปียก 600 กิโลกรัมต่อวัน

มีระบบป้อนวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง 

ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

ผศ.ดร.บรรเิด แสงจันทร์

081-666-5529

 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่พร้อมขึ้นลวดลาย
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: