เชิญสัมมนา "ถอดบทเรียนการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

ศ, 21/06/2019 - 16:01 — sysadmin

งทะเบียนออนไลน์ Click!!! หรือ Scan QR Code ด้านบน

สส.สป.อว. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “ ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ และการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ

  • ความสำคัญทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
  • การต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา
  • ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน

ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รับทราบความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการนำผลงานต้นแบบด้านเครื่องจักร

เครื่องมือ และอุปกรณ์มายื่นจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้องและไม่ถูกลอกเลียนแบบผลงาน

สามารถนำเครื่องจักรต้นแบบที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดตรงกับตามความต้องการของผู้ใช้งาน

และเพิ่มโอกาสการขยายผลในระดับเชิงพาณิชย์ด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นอีกกลไกหนึ่งสำหรับต่อยอดการประกอบธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมสำคัญ

1.การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง

  • ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
  • การต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา

       โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

2.การแบ่งปันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ 2 ระดับ คือ

  • ระดับอุตสาหกรรม
  • ระดับชุมชน

       โดย ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ จาก สส.สป.อว.

*** กำหนดการสัมมนาฯ ดาวโหลดได้ในเอกสารแนบด้านล่าง

ภาพประกอบ: 
เชิญสัมมนา "ถอดบทเรียนการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"